Uitgifte

Steenwijk
Pluggematen 4
Iedere vrijdagmiddag van 15:30 tot 17:30 uur

Vollenhove
Kerkstraat 40 - R.K. Kerk St. Nicolaas
Iedere vrijdagavond van 18:30 tot 19:00 uur

Afwijkende uitgiftedagen worden afzonderlijk bekend gemaakt.

(afmelden verplicht tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van uitgifte)