Uitgifte

Steenwijk
Pluggematen 4 (voedsel en kleding)
Iedere vrijdagavond van 18:15 tot 19:00 uur

Vollenhove
Kerkstraat 40 - R.K. Kerk St. Nicolaas (voedsel)
Iedere vrijdagavond van 18:30 tot 19:00 uur

Afwijkende uitgiftedagen worden afzonderlijk bekend gemaakt.

(afmelden verplicht in de oneven weken)