groot succes

  Winkelactie voedselbank  

(meer info)

Uitgifte

Steenwijk
Pluggematen 4
Iedere vrijdagavond van 18:15 tot 19:00 uur

Vollenhove
Kerkstraat 40 - R.K. Kerk St. Nicolaas
Iedere vrijdagavond van 18:30 tot 19:00 uur

Afwijkende uitgiftedagen worden afzonderlijk bekend gemaakt.

(afmelden verplicht in de oneven weken)