• Uitgifte

  Steenwijk
  Pluggematen 4
  Iedere vrijdagavond van 18:15 tot 19:00 uur

  Vollenhove
  Kerkstraat 40 - R.K. Kerk St. Nicolaas
  Iedere vrijdagavond van 18:30 tot 19:00 uur

  Afwijkende uitgiftedagen worden afzonderlijk bekend gemaakt.

  (afmelden verplicht in de oneven weken)