Criteria

Criteria voor toekenning van voedselhulp:

 • U bent inwoner van gemeente Steenwijkerland of direct aangrenzend (toekenning in overleg).
 • U heeft hulp van een andere instantie of u gaat spoedig hulp zoeken, als u langer dan 3 maanden hulp nodig hebt.
 • U heeft hulp van een andere hulpinstantie.
 • Uw netto maandinkomen inclusief toeslagen en overige uitkeringen en na aftrek van vaste lasten en afbetaling schulden bedraagt niet meer dan:

  • Basisbedrag per huishouden € 190,00 p/m
  • Per persoon € 110,00 p/m

   Voorbeeld:
   1 persoon: € 300 p/m
   2 volwassenen: € 410 p/m
   1 volwassene en 1 kind: € 410 p/m
   1 volwassene en 2 kinderen: € 520 p/m
   2 volwassenen en 2 kinderen: € 630 p/m
   1 volwassene en 3 kinderen: € 630 p/m
 • U kunt na toekenning in principe zelf uw voedselpakket ophalen.

Neem contact met ons op via een hulpverlenende instantie of vul het aanvraagformulier in.

Download hier de uitgebreide versie van de toekenningscriteria.