Beleidsplan

Inleiding

Stichting Voedselbank Steenwijkerland is een vrijwilligersorganisatie met ANBI-status. De organisatie heeft vooral een uitvoerend karakter. Er zijn ongeveer 60 vrijwilligers werkzaam op verschillende wijze. Vrijwilligers mogen niet zelf tot de doelgroep van hulpvrager behoren.

Historie

Kerst 2005 begonnen enkele mensen (vrijwilligers) met het uitdelen van voedselpakketten. Men ontving de pakketten uit Meppel en was als uitdeelpost en zogenaamde werkgroep verbonden aan Voedselbank Zuidwest Drenthe. Door de groei van aanvragen in Steenwijkerland en de giften, die er aangeboden werden door kerken en middenstand, serviceclubs en gemeentebestuur hebben de vrijwilligers in 2009 besloten een eigen stichting op te richten voor Steenwijkerland.

De organisatie op dit moment

Stichting Voedselbank Steenwijkerland voorziet ongeveer 150 huishoudens wekelijks van een aanvullend boodschappenpakket en heeft hiervoor twee uitdeelposten (Steenwijk en Vollenhove). Voor registratie van gegevens van voedselbankgebruikers wordt gebruik gemaakt van Voedselbank.nu.

Er is samenwerking met gemeente Steenwijkerland en in de gemeente opererende hulpverleners. Hiervoor is in 2013 een convenant getekend door voedselbank, gemeente Steenwijkerland en hulpverleningsinstanties. Er wordt gezocht naar verdergaande samenwerking t.b.v. maatschappelijke activering van voedselbankgebruikers.

Visie

Het hoofddoel van de organisatie is uitdelen van levensmiddelen aan mensen, die tijdelijk minder middelen hebben om zelf voldoende in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Om dit te bereiken is men aangesloten bij Vereniging Voedselbanken Nederland. Aangeboden voedsel wordt geaccepteerd, als het nog kwalitatief goed is en wordt zo nodig opgehaald, hierbij rekening houdend met de voedselveiligheid. Vrijwilligers en bestuur zetten zich in voor de medemens en verdelen zo rechtvaardig mogelijk alle ter beschikking gestelde goederen. Een deel van de financiële giften wordt besteed aan inkoop van goederen. De vrijwilligers doen hun best om tezamen te functioneren als een goed team in harmonie en respect voor elkaar en de mensen die gebruik maken van de hulp.

Missie

De organisatie wil met haar werk uitdragen, dat het goed is om mensen te helpen, ondersteuning te bieden aan hen, die wachten op hulp of nergens terecht kunnen met hun nood. De organisatie wijst met haar hulp aan hen, die minder bedeeld zijn, op de noodzaak hiervan. Terwijl aan de ene kant voedsel wordt vernietigd, omdat er te veel wordt geproduceerd, hebben mensen gebrek aan voedsel, omdat zij niet voldoende middelen hebben.