• ANBI

  Naam: Stichting Voedselbank Steenwijkerland
  RSIN: 8214.22.509
  Doelstelling: Bestrijden armoede en verspilling; Inzamelen levensmiddelen; Uitdeling levensmiddelen aan particuliere huishoudens

  Contactgegevens
  Postadres: Vredenburg 21, 8341 RM Steenwijkerwold
  Bezoekadres: Pluggematen 4, 8331 TV Steenwijk
  e-mailadres: info@voedselbanksteenwijkerland.nl
  telefoonnummers: 0521 - 851 765 / 06 - 384 378 51


  Bestuurders

  Naam: Vinke, Gerrit
  Geboortedatum en -plaats: 26-04-1956, Steenwijkerwold
  Datum in functie: 26-10-2009
  Titel: Voorzitter

  Naam: Bruins-Müller, Ilsemary Irma Marianne
  Geboortedatum en -plaats: 01-12-1954, Steyerberg, Duitsland
  Datum in functie: 26-10-2009
  Titel: Secretaris

  Naam: Grit-de Jonge, Anja
  Geboortedatum en -plaats: 04-07-1963, Meppel
  Datum in functie: 26-10-2009

  Naam: Troelstra, Sijbe
  Geboortedatum en -plaats: 25-02-1953, Huizen
  Datum in functie: 14-10-2011
  Titel: Penningmeester

  Naam: de Graaf, Johannes Albertus
  Geboortedatum en -plaats: 22-12-1947, 's Gravenhage
  Datum in functie: 13-11-2012


  Bevoegdheid en beloningsbeleid
  Bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd en ontvangen zoals alle andere vrijwilligers geen beloning.

  Bijlagen: beleidsplan en (financieel) jaarverslag