ANBI

Naam: Stichting Voedselbank Steenwijkerland
RSIN: 8214.22.509
Doelstelling: Bestrijden armoede en verspilling; Inzamelen levensmiddelen; Uitdeling levensmiddelen aan particuliere huishoudens

Contactgegevens
Postadres: Vredenburg 21, 8341 RM Steenwijkerwold
Bezoekadres: Pluggematen 4, 8331 TV Steenwijk
e-mailadres: info@voedselbanksteenwijkerland.nl
telefoonnummers: 0521 - 851 765 / 06 - 384 378 51


Bestuurders

Naam: Dekker, Sipke
Geboortedatum en -plaats: 05-02-1956, Zierikzee
Datum in functie: 08-04-2022
Titel: Voorzitter

Naam: Bruins-Müller, Ilsemary Irma Marianne
Geboortedatum en -plaats: 01-12-1954, Steyerberg, Duitsland
Datum in functie: 26-10-2009
Titel: Secretaris

Naam: Buimer, André
Geboortedatum en -plaats: 12-06-1957, Vollenhove
Datum in functie: 08-04-2022

Naam: Troelstra, Sijbe
Geboortedatum en -plaats: 25-02-1953, Huizen
Datum in functie: 14-10-2011
Titel: Penningmeester

Naam: de Graaf, Johannes Albertus
Geboortedatum en -plaats: 22-12-1947, 's Gravenhage
Datum in functie: 13-11-2012


Bevoegdheid en beloningsbeleid
Bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd en ontvangen zoals alle andere vrijwilligers geen beloning.

Bijlagen: beleidsplan en (financieel) jaarverslag